Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Alingsås kn, DRUVAN 1 CHRISTINAE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B961_066:07

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
CHRISTINAE KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Alingsås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

DRUVAN 1

9/1/05 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Christinæ kyrka är Alingsås stadskyrka och ligger i den nordvästra delen av stadskärnan. Stadsbilden präglas av en rutnätsplan med låg trähusbebyggelse.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkan ligger i den norra delen av en kyrkotomt med parkkaraktär. Trädrader omger tomten och grusgångar genomkorsar den. Vid koret ligger Jonas Alströmers grav. Nordväst om kyrkan är ett - till denna anslutande - runt församlingshem från 2003 i tre våningar med putsad fasad och vinkelbrutna fönster.
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING - Salkyrkan med sitt tresidigt avslutade kor är uppförd 1642-51, vilket framgår av en relief ...

Läs mer i eget fönster

Carina M Carlsson, Regionmuseum Västra Götaland.
Robin Gullbrandsson, Skara stift.
Tomas Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län.