Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ale kn, NÖDINGE-STOMMEN 9:1 NÖDINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B 957_097:22

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NÖDINGE KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Ale

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

NÖDINGE-STOMMEN 9:1

6/1/05 Karaktäristik och bedömning

NÖDINGE KYRKA är belägen drygt 15 km norr om Göteborg på en kyrkogård med tidigmedeltida anor. Kyrkoanläggningen har utvidgats i flera etapper och inramas på flera sidor av Hålldammsbäckens ringlande lopp. Partiet söder om kyrkan utgör den äldsta kyrkogårdsdelen.

I samband med de utgrävningar som gjordes under kyrkan på 1980-talet påträffades kyrkans medeltida murar, kvinnogravar från 1030-talet, mynt från 1300-1700-talen med mera. Gravarna indikerar att det troligen funnits en träkyrka på platsen före den romanska stenkyrka som byggdes här på 1100-talet.

Nödinge kyrka präglas idag EXTERIÖRT av den stora om- och tillbyggnad som ...

Läs mer i eget fönster

Karin Lundberg, Carina Carlsson (Regionmuseum Västra Götaland), Matilda Dahlquist (Göteborgs stift), Agnes Kempe och Tomas Larsson (Länsstyrelsen Västra Götaland)