Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ale kn, KILANDA 6:1 KILANDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B 957_083:35

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KILANDA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Ale

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

KILANDA 6:1

6/1/05 Karaktäristik och bedömning

KILANDA KYRKA är medeltida och uppförd vid Kilandaåns slingrande lopp. Kyrkogården består av en äldre del med medeltida ursprung som omger kyrkan, samt en del som invigdes 1998 och som är belägen på andra sidan ån sydöst om kyrkan. På kyrkogården strax intill kyrkans nordöstra hörn står det Beijerska gravkoret från 1768 och söder om detta ligger den Ekmanska familjegraven från tidigt 1800-tal med ett femtontal gjutna järnkors. Tillsammans med kringliggande fornlämningar och välbevarade byggnader i kyrkbyn utgör Kilanda kyrka och det närliggande Kilanda säteri en välbevarad kulturmiljö med lång historisk kontinuitet.

Kilanda kyrka ...

Läs mer i eget fönster

Karin Lundberg, Carina Carlsson (Regionmuseum Västra Götaland), Matilda Dahlquist (Göteborgs stift), Agnes Kempe och Tomas Larsson (Länsstyrelsen Västra Götaland)