Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, RAPPESTAD 14:1 RAPPESTAD KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RAPPESTAD KYRKOGÅRD (akt.), RAPPESTADS KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RAPPESTAD 14:1

1/1/02 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning
Rappestad kyrka och kyrkogård bildar tillsammans med mur, grindar och trädkrans en
väl sammanhållen miljö med mycket stora kulturhistoriska värden. Under medeltiden
bör kyrkan ha legat på dåvarande kyrkogårdens norra del. Grindens placering är
densamma som när nuvarande kyrkan tillkom under tidigt 1800-tal och eventuellt är
även grindstolpar och grindarna i järnsmide tillkomna då. En värdefull detalj är
stentrappan som leder över den norra muren. Fördjupade studier kan ge en förklaring till
trappans användning. Eventuellt kan det röra sig om en s k liktrappa. På vissa
kyrkogårdar har man haft en sär...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete och rapport har utförts av antikvarie Anita Löfgren Ek, Östergötlands
länsmuseum 2002.