Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, LJUNG 1:9 LJUNGS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LJUNGS KYRKOGÅRD (akt.), LJUNGS KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LJUNG 1:9

1/1/05 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning
Liten landsbygdskyrkogård präglad av kraftiga omläggningar under 1900-talet.
Riksrådet Axel von Fersen som bodde på det närbelägna Ljungs slott uppförde kyrkan
under 1790-talet. Kyrkan och dagens kyrkogård är orienterade efter slottet och inte,
enligt traditionen, väderstrecken. Kyrkogården domineras av ett strikt rygghäcksystem
med raka gravrader. Enskilda gravvårdar har ett kulturhistoriskt intresse, däribland
vården efter skolläraren och organisten Allin, död 1892, samt den rikt dekorerade
barngraven efter Evi, död 1896, 1 år gammal. Titlar på gravvårdar säger mycket om en
trakts näringsliv och p...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete och rapport har utförts av antikvarie Olle Hörfors, Östergötlands länsmuseum
2005.