Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, KAGA 4:5 KAGA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

ND880427/001

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KAGA KYRKOGÅRD (akt.), KAGA KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KAGA 4:5

1/1/05 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning
Kyrkogårdsmuren av kalksten verkar till största delen vara restaurerad i relativt modern
tid. Det orestaurerade partiet mitt på östra muren är troligen original och mycket
gammalt. Här bör ingrepp i görligaste mån undvikas.
Kyrkan och kyrkboden bildar en helhet med tydlig medeltida karaktär. Båda de andra
bodarna har anslutits stilmässigt till den äldre kyrkboden. Prästgården och den enda i
Kaga by kvarliggande gården (Kaga 3:5) ligger kvar i sina ursprungliga lägen och bidar
till att platsen karaktär bibehålls, även om båda är försedda med huvudbyggnader från
1950-talet. Till kyrkmiljön hör också d...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete
och rapport har utförts av antikvarie Olle Hörfors 2005 och arbetet sker i samråd med
Linköpings stift och Länsstyrelsen i Östergötlands län samt i en referensgrupp för den
stiftsövergripande inventeringen.