Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, BJÖRKEBERG 1:15 BJÖRKEBERGS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

fd864602 (a)

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BJÖRKEBERGS KYRKOGÅRD (akt.), BJÖRKEBERGS KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BJÖRKEBERG 1:15

1/1/02 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning
Björkebergs kyrka, kyrkogårdsmur, södra grindarna och trädkransen bildar en
sammanhållen miljö med mycket höga kulturhistoriska värden. Kyrkogården har
troligen kvar sin medeltida utbredning och kyrkan ligger på kyrkogårdens norra del,
vilket var mycket vanligt under medeltiden. Trädkransen visar på det parkideal som
blev vanligt för våra kyrkogårdar när det gäller landsbygden framför allt från mitten av
1800-talet. Av mycket högt kulturhistoriskt värde är även strukturen med de större
familjegravarna utmed mittgång och kyrkogårdsmuren, framför allt i kvarter B. De visar
på ett system som var mycket...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete och rapport har utförts av antikvarie Anita Löfgren Ek, Östergötlands
länsmuseum 2002.