Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, ASKEBY PRÄSTGÅRD 1:8 ASKEBY KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

NF2038/91

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ASKEBY KYRKOGÅRD (akt.), ASKEBY KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ASKEBY PRÄSTGÅRD 1:8

1/1/06 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning
Askeby kyrka och kyrkogård med dess trädkrans, mur, grind och rester av det tidigare klostret
är en samlad miljö med mycket höga kulturhistoriska värden.
Kyrkogårdens utbredning idag är mycket lik den markering för kyrkogårdens utbredning som
finns på en geometrisk avmätningskarta från 1698 vilket ger kyrkogårdens utbredning ett stort
kontinuitetsvärde. Området sydväst om kyrkan har idag lämningar av klostret under mark,
sentida markeringar visar till viss del klostrets utbredning.
Träden i trädkransen består av askar och visar på det parkideal som blev vanligt på
landsortskyrkogårdarna framför allt...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete och rapport har utförts av antikvarie Anita Löfgren Ek och Johan Back,
Östergötlands länsmuseum 2006.