Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Oskarshamn kn, MISTERHULT 1:94 M.FL. MISTERHULTS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

KI Misterhult 0142

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MISTERHULTS KYRKA (akt.), MISTERHULTS KYRKOGÅRD (akt.)
Kalmar
Oskarshamn

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Begravningsplats

MISTERHULT 1:94

MISTERHULT 1:93

MISTERHULT 1:90

12/22/04 Karaktäristik och bedömning

Misterhults kyrka är ett exempel på en nyklassicistisk kyrka med sin klockformiga huv, de symmetriskt placerade fönstren och de släta fasaderna. Exempel på andra liknande kyrkor i norra Kalmar län är de i Kristdala och Hjorted. Exteriört har några förändringar genomförts genom åren. Taktäckningsmaterialet som ursprungligen var träspån är sedan 1960-70-talen kopparplåt. Ingången i norra absiden har satts igen, liksom några fönsteröppningar. Samtliga fönsteröppningarna förstorades redan på 1800-talet. Trots de förändringar som byggnaden genomgått är det ursprungliga uttrycket bevarat. Kyrkan har ett högt kulturhistoriskt värde som en ...

Läs mer i eget fönster

Referensgrupp Linköpings stift (Kalmar läns museum)

1/1/04 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISORISK BEDÖMNING AV KYRKOGÅRDEN I DESS HELHET
På Misterhults kyrkogård har människor begravts under lång tid. En vandring över kyrkogården berättar om skiftande synsätt när det gäller begravningstraditioner, synen på döden och på sorgarbete i stort. Enstaka gravvårdar och grupper av vårdar vittnar om skiftande ideal och många gånger om hantverksskicklighet. De rymmer information som handlar om person- och/eller lokalhistoria i form av personnamn, ort-/gårdsnamn och titlar. Framförallt på Gamla kyrkogården och på Stora kyrkogården förekommer titlar, så som exempelvis hemmansägare, rusthållare, kommendörkapten, riddare, mäste...

Läs mer i eget fönster

Fältarbetet och rapporterna har utförts av antikvarier Magnus Johansson, Magdalena Jonsson och Liselotte Jumme vid Kalmar läns museum. Rapporterna finns tillgängliga på Linköpings stift, Länsstyrelsen i Kalmar län, Kalmar läns museum samt på respektive kyrklig samfällighet.