Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västervik kn, GAMLEBY 4:27 GAMLEBY KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

2629-003.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GAMLEBY KYRKA (akt.), GAMLEBY KYRKOGÅRD (akt.)
Kalmar
Västervik

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GAMLEBY 4:27

12/21/04 Karaktäristik och bedömning

Gamleby kyrka utgör ett blickfång på sin höjd i utkanten av Gamleby centrum. När kyrkan uppfördes 1832-33 övergavs det kyrkläge som brukats sedan medeltiden. Den gamla kyrkan och kyrkogården lämnades åt sitt öde. Församlingen fick en ny stor kyrka med kraftigt torn och ett rymligt kyrkorum, allt utfört i tidens nyklassicistiska stil. Den klassiska antikens vurmande för symmetri, harmoniska proportioner, och enkelhet i utförande var grundprinciperna som kom att prägla många kyrkor vid denna tid. I Gamleby kyrka kom det till uttryck i ett lågt sadeltak, stora ljusinsläpp och ett lanterninprytt torn. Interiört resulterade det i ett lju...

Läs mer i eget fönster

Referensgrupp Linköpings stift. (Kalmar läns museum)

1/1/04 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK BEDÖMNING AV KYRKOGÅRDEN I DESS HELHET
På Gamleby kyrkogård har människor begravts under lång tid. En vandring över kyrkogården berättar om skiftande synsätt när det gäller begravningstraditioner, synen på döden och på sorgarbete i stort. Enstaka gravvårdar och grupper av vårdar vittnar om olika ideal och många gånger om hantverksskicklighet. De rymmer information som handlar om person- och eller lokalhistoria i form av personnamn, ort-/gårdsnamn och titlar. På Gamleby kyrkogård förekommer titlar så som friherre, överstelöjtnant, fanjunkare, fyrmästare, fabrikör, målarmästare, lantbrukare, doktorinna, kyrkoherde, re...

Läs mer i eget fönster

Fältarbetet och rapporterna har utförts av antikvarier Magnus Johansson, Magdalena Jonsson och Liselotte Jumme vid Kalmar läns museum.