Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Malmö kn, RIBERSBORG 3 SANKT ANDREAS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Malmö Sa St Andreas_PMH2484.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANKT ANDREAS KYRKA (akt.)
Skåne
Malmö

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

RIBERSBORG 3

10/3/17 Karaktäristik och bedömning

St Andreas kyrka ligger på Fridhemstorget, som växte fram som stadsdelscentrum
under 1950-talets slut. Torget har i allt väsentligt behållit sitt uttryck sedan det uppfördes,
som ett stort och öppet stadsrum präglat av bilismen. Sedan affärerna i hög
grad flyttat från torget, har det tappat något av sin forna vitalitet. Torgrummet -
kyrkans förplats - saknar tyvärr småskaliga rum som inbjuder till en längre vistelse.

Kyrkan är, med sin storslagna placering i fonden på torget och sitt aktiva församlingsliv,
av central betydelse för Slottsstadens identitet. Anläggningen bör framhävas som
ett av Thorsten Roos och Bror Thornbe...

Läs mer i eget fönster

Denna rapport om S:t Andreas kyrka, Malmö pastorat, har upprättats av:
Karl Johan Kember, Arkitekt SAR/MSA, Cert. sakkunnig avseende kulturvärden,
JAIS arkitekter AB, Sundstorget 3, 251 21 Helsingborg, 042-14 92 33, www.jais.se
Alla foton är tagna av rapportförfattaren om ej annat anges.
Inventeringsdatum: 2017-02-23 Färdigställd rapport: 2017-10-03