Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, TUNHEM 8:6 ÖSTRA TUNHEMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Ö Tunhems kyrka exteriör s negnr 01-265-23

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTRA TUNHEMS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TUNHEM 8:6

5/7/01 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING
ÖSTRA TUNHEMS KYRKA, uppförd på ny kyrkplats 1900, har ett framträdande läge i odlingslandskapet då den är placerad högt och solitärt. Kyrkans exteriör, i förenklat utförande 1946-49 efter en brand, präglas av de nygotiska stilideal som var förhärskande kring sekelskiftet 1900. Interiörens ytskikt, fasta inredning och färgsättning är ett välbevarat och karaktäristiskt exempel på efterkrigstidens enkla stilideal och material. Interiörens komponenter uttrycker även ambitionen att återskapa ett traditionellt kyrkorum efter branden.

ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrk...

Läs mer i eget fönster

Cathrine Sjölund, Skara stift, Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum, Ann-Katrin Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län