Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, ÅSLE 33:1 M.FL. ÅSLE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Åsle kyrka exteriör sv negnr 01-277-35

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÅSLE KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÅSLE 33:1

ÅSLE 28:1

5/7/02 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING
ÅSLE med ursprungligen medeltida KYRKA och välbevarad prästgård, skola, f.d. lanthandel och näraliggande tåbebyggelse utgör en samlad, ålderdomlig bymiljö med höga kulturhistoriska värden. Kyrkans exteriör representerar de små, romanska sockenkyrkor som byggts till kontinuerligt under 1500-, 1600-, 1700- och 1800-talet. Exteriören präglas idag av medeltida småskalighet med nyklassiska drag. Kyrkan är den enda med korsformad plan i Falköpings kontrakt. Interiört präglas kyrkan av olika förändringsperioder. Dess medeltida karaktär är bevarad främst vad gäller volymen. 1700-talet präglar rum...

Läs mer i eget fönster

Cathrine Sjölund, Skara stift, Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum, Ann-Katrin Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län