Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, YLLESTAD 16:1 YLLESTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Yllestads kyrka exteriör sv negnr 01-272-20

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
YLLESTADS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

YLLESTAD 16:1

5/7/02 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING
YLLESTADS nyklassicistiska KYRKA från 1848 är placerad på äldre kyrkplats med ett framträdande läge i byn och i det omkringliggande odlingslandskapet. Kyrkan tillsammans med prästgård, kyrkstall och flera generationers skolor utgör en samlad kyrkomiljö med karaktär av sent 1800-tal. Interiören präglas av byggnadstidens ideal genom att ursprunglig inredning såsom predikstol, altaruppsats, altarring, läktare, läktarorgel, korbänkar och i viss mån läktarbänkar och bänkinredning är bevarad.

ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:

- kyrka med prästgård,...

Läs mer i eget fönster

Cathrine Sjölund, Skara stift, Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum, Ann-Katrin Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län