Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, ULLENE 14:1 ULLENE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Ullene kyrka exteriör sö negnr 01-288-3a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ULLENE KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

ULLENE 14:1

5/7/02 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING
ULLENE nyklassicistiska KYRKA uppfördes 1847-48 på ny kyrkplats. Kyrkan tillsammans med närliggande skolbyggnad och tillhörande ekonomibyggnader utgör en samlad kyrkomiljö. Kyrkans sedan byggnadstidens föga förändrade exteriör är en mycket god representant för den stilrena nyklassicistiska sockenkyrkotypen. Planformen med ett tredelat kor och sakristian öster därom är en för tiden ovanlig kombination. Interiören är präglad av byggnadstidens ideal genom att ursprunglig inredning är till största delen bevarad.

ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:

...

Läs mer i eget fönster

Cathrine Sjölund, Skara stift, Elisabet Orebäck Krantz,
Västergötlands museum, Ann-Katrin Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län