Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, TORBJÖRNTORP 17:1 TORBJÖRNTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Torbjörntorps kyrka exteriör sv negnr 01-277-2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TORBJÖRNTORPS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

TORBJÖRNTORP 17:1

5/30/02 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING
TORBJÖRNTORPS nygotiska KYRKA uppfördes 1869-71 på medeltida kyrkplats efter ritningar av J F Åbom. Med sin tydliga och höga placering utgör kyrkan ett dominerande blickfång i det omgivande odlingslandskapet och byn.
Kyrkan utgör tillsammans med den närbelägna skolmiljön och en f.d. prästgård en samlad kyrkomiljö. Torbjörntorp kyrkas interiör och exteriör representerar det sena 1800-talets typiska stilideal med en blandning av nyklassicism och nygotik. Interiören är präglad av byggnadstidens ideal genom att ursprunglig inredning som t.ex. predikstol, altarskrank med altare och altartavla...

Läs mer i eget fönster

Cathrine Sjölund, Skara stift, Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum, Ann-Katrin Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län