Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, SOLBERGA 16:1 SOLBERGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Solberga kyrka exteriör sv negnr 01-268-34a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SOLBERGA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SOLBERGA 16:1

5/30/02 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING
SOLBERGA romanska KYRKA med rakslutet kor är belägen på en hög kulle med ett mycket framträdande läge i det omgivande småskaliga odlingslandskapet. Kyrkans långa historia kan avläsas i exteriören med sin i stort sätt bevarade romanska byggnadskropp med tillbyggnader i form av ett vapenhus i två våningar av trä från 1700-talet och en sakristia på 1800-talet. Interiört präglas kyrkan av en blandning av förändringsperioder; under medeltiden fick kyrkorummet sin nuvarande planform och dopfunt, på 1700-talet tillkom ett förhöjt murliv i koret, takmålningar och basunängel. 1860 förstorades föns...

Läs mer i eget fönster

Cathrine Sjölund, Skara stift, Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum, Ann-Katrin Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län