Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Motala kn, VARVS KYRKA 1:1 M.FL. VARVS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Varv-Styra kyrka, 41139

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VARVS KYRKA (akt.), VARV-STYRA KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Motala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VINBERGA 7:2

VARVS KYRKA 1:1

1/1/04 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning
Kyrkogården präglas av en strikt karaktär, som understryks av rygghäckarna och de
höga tujorna i allén som kantar gången fram till gravkapellet. Mycket av den
ursprungliga nyklassicistiska prägeln har bevarats vilken är av mycket högt värde.
Den höga trädkransen visar på det parkideal som var vanligt på våra landskyrkogårdar
under 1800-talet. Eftersom kyrkan uppfördes på plats på 1860-talet och kyrkogården
anlades vid samma tid hör kyrkogårdens utsträckning och omgärdning starkt samman
med kyrkobyggnaden. Många ursprungliga gravvårdar från den första tiden står ännu på
plats vilket också bidrar star...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete och rapport har utförts av antikvarie Olle Hörfors och arbetet sker i samråd med
Linköpings stift och Länsstyrelsen i Östergötlands län samt i en referensgrupp för den
stiftsövergripande inventeringen.

9/14/04 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK BEDÖMNING
Kyrkan och kyrkogården utgör tillsammans med de tre generationernas skolbyggnader en värdefull miljö.

Kyrkogården
Kyrkogården präglas av en strikt karaktär, som understryks av rygghäckarna och de höga tujorna som kantar gången fram till gravkapellet. Den höga trädkransen visar på det parkideal, som var vanligt på våra landsortskyrkogårdar från mitten av 1800-talet. Eftersom kyrkan uppfördes på ny plats på 1860-talet och kyrkogården anlades vid samma tid hör kyrkogårdens utsträckning och omgärdning starkt samman med kyrkobyggnaden. Av stor vikt är raderna med grusgravar, en utformning av gravplatsen som und...

Läs mer i eget fönster

Bebyggelseantikvarie Anna Lindqvist och bebyggelseantikvarie Anita Löfgren Ek, Östergötlands länsmuseum och stiftsantikvarie Jonna Stewénius, Linköpings stift