Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, JÄLA 12:1 JÄLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Jäla kyrka exteriör sö negnr 01-267-33a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JÄLA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

JÄLA 12:1

5/30/02 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING
JÄLA KYRKA är belägen ett stycke från Jäla by. Kyrkan uppfördes ursprungligen på medeltiden men har byggts till och om under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal. Kyrkans exteriör har efter ombyggnaderna karaktären av en för landsbygden typisk nyklassicistisk sockenkyrka. Kyrkans olika renoveringar har haft en tydlig ambition att förstärka interiörens nyklassicistiska karaktär. Kyrkans medeltida historia berättas bl.a. av sakristiedörren och dopfunten.

ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:

- kyrkans exteriör är en god representant för de små medelti...

Läs mer i eget fönster

Cathrine Sjölund, Skara stift, Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum, Ann-Katrin Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län