Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, HÅKANTORP 4:1 HÅKANTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

håkantorps kyrka exteriör no negnr 01-281-35

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÅKANTORPS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

HÅKANTORP 4:1

6/10/02 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING
HÅKANTORPS KYRKA, som uppfördes 1842 på medeltida kyrkplats, markerar läget för den utskiftade byn i det omgivande, relativt flacka odlingslandskapet. Kyrkans sedan byggnadstiden föga förändrade exteriör representerar de små, nyklassicistiska sockenkyrkorna. Interiören är i stort sett präglad av den syn man år 2001 hade på byggnadstidens stilideal.
ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:
- kyrkans föga förändrade exteriör representerar de små, nyklassicistiska sockenkyrkorna
- återanvänt byggnadsmaterial från den medeltida kyrkan i stommen och framtag...

Läs mer i eget fönster

Cathrine Sjölund, Skara stift, Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum, Ann-Katrin Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län