Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, HÄLLESTAD 9:1 M.FL. HÄLLESTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

hällestads kyrka exteriör sö negnr 01-266-22a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÄLLESTADS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

HÄLLESTAD 9:1

HÄLLESTAD 2:4

5/30/02 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING
HÄLLESTADS TRÄKYRKA uppfördes 1901 på medeltida kyrkplats där tidigare två träkyrkor varit uppförda. Kyrkan, som är belägen flackt i ett småskaligt odlings- och skogslandskap, utgör tillsammans med ekonomibyggnad och näraliggande folkskola en samlad kyrkomiljö. Kyrkans sedan byggnadstidens föga förändrade exteriör är en exponent för den "panelarkitektur" som var vanlig bland profanbebyggelse kring sekelskiftet 1900. Interiören har endast genomgått två renoveringar, 1938 och 1954. Kyrkorummet är präglat av två stilideal, dels de nygotiska ideal som rådde vid kyrkans uppförande vad gäller p...

Läs mer i eget fönster

Cathrine Sjölund, Skara stift, Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum, Ann-Katrin Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län