Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, GÖTEVE KYRKA 1:1 M.FL. GÖTEVE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Göteve kyrka exteriör sö negnr 01-285-17

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GÖTEVE KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

GÖTEVE-ÄSTORP 4:5

GÖTEVE KYRKA 1:1

5/30/02 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING
GÖTEVE KYRKA är en romansk absidkyrka som har ett framträdande läge i det öppna odlingslandskapet. Kyrkans medeltida karaktär är välbevarad såväl exteriört som interiört: i kordelen med ursprungligt tunnvalv, igensatt absidfönster samt bevarade kalkmålningar från 1200- och 1400-talet. Långhuset och sakristian präglas av medeltiden vad gäller planform, volym och, även här, av delvis bevarade kalkmålningar samt genom medeltida inventarier såsom dopfunt, två snidade träskulpturer och sakristiedörr. Kyrkans interiör präglas även starkt av 1700-talets omdaningar och tillskott: altaruppsatsen, ...

Läs mer i eget fönster

Cathrine Sjölund, Skara stift, Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum, Ann-Katrin Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län