Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, BÖRSTIG 4:1 M.FL. BÖRSTIGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Börstigs kyrka sv negnr 01-270-36

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BÖRSTIGS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

BÖRSTIGS PRÄSTBOL 1:6

BÖRSTIG 4:1

5/7/02 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING
BÖRSTIGS KYRKA, uppförd 1823 med delvis medeltida murverk, har ett framträdande läge i odlingslandskapet. Kyrkans sedan byggnadstidens föga förändrade exteriör är en god representant för den stilrena nyklassicistiska sockenkyrkotypen. Interiören är, trots en del ändringar vid Axel Forsséns renovering 1933-34 samt altaruppsatsen från 1685 och predikstolen från 1730, präglad av byggnadstidens ideal. Korgolvet bevarar en äldre, stenimiterande bemålning.

ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:

- det medeltida murverket och återanvända medeltida byggnads...

Läs mer i eget fönster

Cathrine Sjölund, Skara stift, Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum, Ann-Katrin Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län