Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Halmstad kn, SPERLINGSHOLM 1:5 SPERLINGSHOLMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

raä.svk110

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SPERLINGSHOLMS KYRKA (akt.)
Halland
Halmstad

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SPERLINGSHOLM 1:5

11/9/06 Karaktäristik och bedömning

SPERLINGSHOLMS KYRKA är belägen i Övraby socken en bit sydöst om Sperlingsholms gods, nordväst om Halmstad. Kyrkan ligger på en höjd invid Nissan och omges av ädellövskog och ingår i riksintresse för kulturmiljövården. En grusväg leder från godsmiljön förbi kyrkan på dess södra sida. Norr om kyrkogården finns en rödmålad ekonomibyggnad med eternittak.

Kyrkogården som ligger norr om kyrkan anlades 1913. Den kringgärdas av en betongmur som på utsidan har tegelbeklädnad. Åt norr är insidan av muren vitputsad med pelarkrön krönta av taktegel. Från smidesgrindar i söder leder en grusad gång in över den gräsbevuxna kyrkogården.

Kyrkan b...

Läs mer i eget fönster

Carina Carlsson (Göteborgs stift), Hans Bergfast och Kristofer Sjöö (Länsstyrelsen Halland), Charlotte Skeppstedt och Maria Mellgren (Kulturmiljö Halland).