Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Halmstad kn, RÄVINGE 12:1 M.FL. RÄVINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2008-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RÄVINGE KYRKA (akt.)
Halland
Halmstad

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RÄVINGE 12:1

RÄVINGE 6:1

1/26/07 Karaktäristik och bedömning

RÄVINGE KYRKA är belägen på medeltida kyrkplats invid korsvägen i Rävinge kyrkby norr om Halmstad. Norr om kyrkan ligger det tidigare prästbostället (1886) och i söder klockarbostället samt en skolbyggnad. Till anläggningen hör ett vitputsat bårhus och en rödmålad ekonomibyggnad.

Kyrkogården kringgärdas av en stenmur, kantad av trädrader, som genombryts av öppningar med smidesgrindar. I kyrkogårdsmurens sydvästra del finns ett järnräcke tidigare avsett för att binda kyrkobesökarnas hästar. Kyrkogården genomkorsas av grusade gångar och är senare utvidgad åt nordost.

Kyrkan har medeltida ursprung och i den nuvarande kyrkobyggnadens ...

Läs mer i eget fönster

Carina Carlsson (Göteborgs stift), Hans Bergfast och Kristofer Sjöö (Länsstyrelsen Halland), Charlotte Skeppstedt och Maria Mellgren (Kulturmiljö Halland).