Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Halmstad kn, SANKT NIKOLAUS 18 M.FL. SANKT NIKOLAI KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1830-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANKT NIKOLAI KYRKA (akt.)
Halland
Halmstad

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

SANKT NIKOLAUS 18

SANKT NIKOLAUS 17

1/26/07 Karaktäristik och bedömning

S:T NIKOLAI KYRKA är centralt belägen, omgiven av torg och kvartersbebyggelse, i västra delen av Halmstads innerstad. Läget anknyter till Stora torg i norr samt slottet med slottsparken vid Nissan, söder om kyrkan. På kyrkans västra sida återfinns den f d prästgården som används som församlingshem. Söder därom ligger en toalettbyggnad inbyggd i en vitputsad mursträckning. Halmstads innerstad är en medeltida stadsbildning och utgör riksintresse för kulturmiljövården.

Kyrktomten är liten och kantas mot norr, öster och söder av trädrader av lind. Marken är gräsbevuxen och runt kyrkan leder gångar lagda med gatsten. Kyrkotomten används...

Läs mer i eget fönster

Carina Carlsson (Göteborgs stift), Hans Bergfast och Kristofer Sjöö (Länsstyrelsen Halland), Charlotte Skeppstedt och Maria Mellgren (Kulturmiljö Halland).