Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, STORA BJURUM 1:2 BJURUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bjurums kyrka exteriör nv negnr 01-265-10

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BJURUMS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

STORA BJURUM 1:2

5/7/02 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING
BJURUMS KYRKA uppfördes 1768 på ny kyrkplats. Kyrkan tillsammans med småskola från 1700-talet och folkskola från slutet av 1800-talet med tillhörande ekonomibyggnader utgör en samlad, ålderdomlig kyrkomiljö med en mycket framträdande läge invid Hornborgasjöns strandängar. Miljön manifesterar även det inflytande en godsägarfamilj under 1700-talet hade i skapandet av viktiga samhällsfunktioner. Kyrkan har exteriört, med undantag för tornöverbyggnad och sakristia, behållit mycket av sin ursprungliga karaktär. Interiören präglas av byggnadstidens ideal i kombination med förra sekelskiftets ti...

Läs mer i eget fönster

Cathrine Sjölund, Skara stift, Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum, Ann-Katrin Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län