Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Arboga kn, GESÄLLEN 7 Ny sökning Tillbaka till sökning

Gesällen 7_1_1a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Västmanland
Arboga

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Småhusområde

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Småhusområde

GESÄLLEN 7

10/25/00 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Huvudbyggnaden med sitt tidstypiska utseende från 1920-talet beskriver den sista fasen i trästadsbyggndet i Arboga varför den har visst lokalt kulturvärde.

Miljöskapande värde
Socialhistoriskt värde

Textförfattare till anläggningsbeskrivningar och kulturhistoriska värderingar: bebyggelseantikvarie Göran Oldén Arboga kommun.
Genomläsning och synpunkter: 1:e antikvarie Krister Ström Västmanlands läns museum, antikvarie Patrick Björklund Länsstyrelsen i Västmanlands län och stadsarkitekt Per Granlund Arboga kommun.