Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Arboga kn, HELGE AND 18 M.FL. RÅDHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

9922D26ET

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RÅDHUSET (akt.)
Västmanland
Arboga

Offentlig förvaltning - Rådhus

Religionsutövning - Kyrka

Offentlig förvaltning - Kommunalhus

Rättsväsende - Rådhus

Offentlig förvaltning - Rådhus

Religionsutövning - Kyrka

Rättsväsende - Rådhus

Rättsväsende - Rådhus

HELGE AND 18

HELGE AND 17

2/27/01 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Som framgår av anläggningsbeskrivningen ovan har Arboga rådhus ett omistligt värde för staden och borde byggnadsminnesförklaras. Magasinsbyggnaderna i liggtimmer liksom tegelbyggnaden med ansluten timmerbyggnad ingår som en mycket viktig del i den speciella trästadsmiljö som kännetecknar Arboga stadskärna. En trästadsmiljö som har stor kronologisk och social spännvidd. Generellt, med få sentida undantag, är samtliga byggnader i denna miljö oersättliga. Medeltida källare är så pass sällsynta att de under alla omständigheter har ett byggnadshistoriskt värde. Tegelbyggnaden har dessutom ett mycket högt stadsbilds- och miljövärde.

Arkitektoniskt värde
Byggnadsteknikhistoriskt värde
Identitetsvärde
Kontinuitetsvärde
Miljöskapande värde
Personhistoriskt värde
Samhällshistoriskt värde
Socialhistoriskt värde
Symbolvärde
Sällsynthet
Traditionsvärde

Göran Oldén, Per Granlund