Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ovanåker kn, LÅNGHED 4:11 JON-LARS Ny sökning Tillbaka till sökning

kmt99\langhed_4-11\over

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JON-LARS (akt.)
Gävleborg
Ovanåker

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

LÅNGHED 4:11

5/12/99 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

En god representant för Voxnadalens storslagna och kvalitativa byggnadstradition vid 1800-talets mitt. Mangårdsbyggnaden är ovanligt stor med ett traditionellt yttre med timmerfasader, brutet tak och symmetriskt placerade fönster. Exteriören är mycket väl bevarad. Planlösningen är ovanlig med de två spegelvända lägenheterna varav en lägenhet är intakt med snickerier och väggbeklädnader från 1800-talets senare hälft. Byggnaden är rik på värdefulla byggnadsdetaljer som brokvisten, fönsteromfattningarna, den kraftiga takfotslisten samt interiörens snickerier och målningar. Ett flertal timrade ekonomibyggnader finns bevarade omkring går...

Läs mer i eget fönster

Arkitektoniskt värde
Arkitekturhistoriskt värde
Autenticitet, äkthet
Byggnadshistoriskt värde
Konstnärligt värde
Kontinuitetsvärde
Kvalitet
Miljöskapande värde
Pedagogiskt värde, tydlighet
Representativitet
Samhällshistoriskt värde
Symbolvärde
Sällsynthet

Mimmi Göllas och Elsa Röing, antikvarie Länsmuseet Gävleborg, Peder Mellander, bitr landsantikvarie, Länsmuseet Gävleborg, Erik Nordin, länsantikvarie Länsstyrelsen Gävleborg, Ingela Broström, bitr länsantikvarie Länsstyrelsen Gävleborg