Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, HAGA 4:1 FD DICKSONSKA BIBLIOTEKET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FD DICKSONSKA BIBLIOTEKET (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Utbildning och vetenskap - Bibliotek

Hälso-, sjuk- och socialvård - Ej utrett

HAGA 4:1

4/21/11 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Kvarteret Majoren tillsammans med f d Renströmska badet (Hagabadet) ramar in entrén till stråket mot Skansen Kronan och har stor betydelse för Hagamiljön som helhet. Kvarterets byggnader med bostadshuset och biblioteksbyggnaden uppfördes efter ritningar av arkitekten Hans Hedlund och är arkitektoniskt samkomponerade. Biblioteket tillkom med stöd av en donation och var Skandinaviens första "folkbibliotek" uppfört för just detta ändamål. Dicksonska folkbiblioteket var under 70 år Göteborgs huvudbibliotek och en viktig institution för både barn och vuxna. Det är en påkostad och arkitektoniskt framträdande byggnad, ritad av Göteborgsark...

Läs mer i eget fönster

Arkitekturhistoriskt värde
Byggnadshistoriskt värde
Socialhistoriskt värde
Symbolvärde

Länsstyrelsen Västra Götalands län