Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Högsby kn, BÖTTERUM 8:1 M.FL. BÖTTERUMS TINGHUS M.FL. BYGGNADER Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BÖTTERUMS TINGHUS M.FL. BYGGNADER (akt.)
Kalmar
Högsby

Jordbruk - Bondgård

Rättsväsende - Tingshus

Park och trädgård - Park

Rättsväsende - Tingshus

Park och trädgård - Park

BÖTTERUM 8:1

BÖTTERUM 2:9

12/21/10 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Byggnaderna och det skyddsområde som härmed förklaras för byggnadsminne ligger i ett synnerligen märkligt bebyggelseområde med en lång och komplex bebyggelsehistoria, innehållande tingsplats, gästgiveri och jordbruksverksamhet. Byggnaderna och området har ett dokumentvärde genom att det speglar länets samhällshistoria. Tingshuset i Handbörds härad är Kalmar läns äldsta tingshus och representativt genom sin 1700-talsutformning. Personhistorien om den sist avrättade personen i häradet kan möjligtvis kopplas till häktet. De upplevelsevärden som finns på området är miljöskapandevärden som ett centrum där människor mötts av skilda anledn...

Läs mer i eget fönster

Dokumentvärde
Miljöskapande värde
Representativitet
Upplevelsevärde

Länsstyrelsen Kalmar län