Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Pajala kn, PAJALA 14:49 LAESTADIUSMUSEET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LAESTADIUSMUSEET (akt.)
Norrbotten
Pajala

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Utbildning och vetenskap - Museum

PAJALA 14:49

10/18/10 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Laestadiuspörtet är en välbevarad och ålderdomlig byggnad med en för dessa trakter ovanligt hög ålder, men dess värde är i första hand kopplat till Laestadius och traditionen kring hans gärning som prost, förkunnare, nykterhetskämpe och grundare av Laestadianismen som trosinriktning inom Svenska kyrkan. Som byggnad utgör den ett ramverk för denna rika tradition, den plats där historien tar form och blir konkret. Inom dessa väggar formades Laestadius vardag under de sista åren av hans liv. Läget vid kyrkan och den prästgård som Laestadius hoppats få ta i besittning men där han endast fick ligga för ett sista avsked från församlingsbo...

Läs mer i eget fönster

Byggnadshistoriskt värde
Byggnadsteknikhistoriskt värde
Miljöskapande värde
Samhällshistoriskt värde
Sällsynthet
Traditionsvärde

Länsstyrelsen Norrbotten