Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, MAJORNA 222:2 S.K. TAUBEHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
S.K. TAUBEHUSET (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Handel och bankväsende - Kontorshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus med lokal

Folkrörelse och föreningsliv - Föreningshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus med lokal

Utbildning och vetenskap - Museum

MAJORNA 222:2

10/5/10 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Taubehuset har ett högt kulturhistoriskt värde som kan motiveras ur flera perspektiv. Byggnadens socialhistoriska värde ligger i dess ursprungliga användning som huvudkontor och bostad åt Varvet Kusten under 1800-talet. Varvsnäringen och sjöfarten är en viktig del av Göteborgs industrihistoria och har haft en avgörande roll för stadsdelen Majorna och för stadens utveckling. Taubehuset är idag en representant för varven och deras tidigare placering längs Södra älvstranden.

Ett samhällshistoriskt värde har byggnaden som representant för trähusbebyggelsen från den tidigare förstaden Majorna, i likhet med Gatenhielmska huset vid Stigbe...

Läs mer i eget fönster

Byggnadshistoriskt värde
Personhistoriskt värde
Samhällshistoriskt värde
Socialhistoriskt värde
Symbolvärde

Länsstyrelsen Västra Götaland