Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, STAMPEN 20:2 GÖTEBORGS FD SPINNHUS, FD KVINNOFÄNGELSE OCH FD BARNHEM Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GÖTEBORGS FD SPINNHUS, FD KVINNOFÄNGELSE OCH FD BARNHEM (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Hälso-, sjuk- och socialvård - Barnhem

Rättsväsende - Kriminalvårdsanstalt - Spinnhus

Hälso-, sjuk- och socialvård - Behandlingshem och vårdhem

STAMPEN 20:2

11/12/10 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Byggnaderna i den fd spinnhusmiljön har ett högt kulturhistoriskt värde som kan motiveras ur flera perspektiv. Ur ett socialhistoriskt perspektiv berättar byggnaderna om den ursprungliga funktionen som straffanstalt mellan åren 1742-1909. Från år 1830 blev spinnhuset en arbetsanstalt endast för kvinnor. Byggnaden är ett av få bevarade spinnhus i landet och är därmed ett viktigt dokument som berättar om gången tids syn på kvinnlig brottslighet. Funktionsuppdelningen i en huvudbyggnad och en gårdsbyggnad visar bl a på hur arbetshjonen ständigt skulle hållas under uppsikt. Spinnhusets placering med avstånd till stadskärnan berättar att...

Läs mer i eget fönster

Arkitekturhistoriskt värde
Byggnadshistoriskt värde
Socialhistoriskt värde

Länsstyrelsen Västra Götalands län