Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Varberg kn, HÄGARED 1:1 HÄGAREDS GÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÄGAREDS GÅRD (inakt.)
Halland
Varberg

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Jordbruk - Bondgård

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Jordbruk - Bondgård

HÄGARED 1:1

8/20/09 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Hägareds herrgårdsliknande gårdsanläggning visar prov på det ökade välstånd osm blev möjligt på den halländska landsbygden bl a som en följd av skiftesreformerna.

Gårdens många bevarade byggnader speglar de olika vardagliga sysslorna och sociala förhållandena i det gamla bondesamhället. Uppdelningen mellan herrskap och tjänstefolk är tydligt avläsbar. Byggnaderna speglar även bondesamhällets genousstrukturer i uppdalningen mellan manliga och kvinnliga sysslor på gården.

Byggnadshistoriskt är gården ett karaktäristiskt men ovanlig välbevarat exempel på svensk träbyggnadsarkitektur från första hälften av 1800-talet. Såväl exteriört...

Läs mer i eget fönster

Arkitekturhistoriskt värde
Socialhistoriskt värde

Länsstyrelsen i Hallands län