Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ljusdal kn, STORBYN 10:27 M.FL. LOS BRYNSÅG Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LOS BRYNSÅG (akt.)
Gävleborg
Ljusdal

Hantverk och manufaktur - Kvarn

Hantverk och manufaktur - Såg

Hantverk och manufaktur - Kvarn

Hantverk och manufaktur - Såg

STORBYN 10:27

STORBYN 10:1

11/4/09 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Brynsågen vid Österhocklan är i dag Sveriges enda fungerande vattendrivna brynsåg. Som sådan är den ett viktigt minne från skogsnäringens tidiga epok, då eggvassa handverktyg var en förutsättning för att kunna bedriva ett intensivt skogsbruk. Brynsågen är också ett intressandt exempel på hur en lokal naturtillgång kunde nyttjas intensivt av den kringboende befolkningen. Det speglar i sin tur den ekonomiska förutsättninarna i Norrlands inland, dår jordbruket var betydligt mindre bärkraftigt än i kustbygder och älvdalar och där binäringar av olika slag oftast var ett livsvillkor även för den jordägande befolkningen.

Teknikhistoriskt värde

Länsstyrelsen i Gävleborgs län