Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vadstena kn, HOV 10:5 HOVS SKRÄDDAREGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Hovs-Skraddaregard_2009-04-23-448px.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HOVS SKRÄDDAREGÅRD (inakt.)
Östergötland
Vadstena

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

HOV 10:5

6/23/09 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Byggnadshistoriskt värde – Manbyggnaden är en representativ bostadstyp för bondgårdarna före skiftena. Dess typiska karaktär präglas av dess höga och smala utförande i två våningar i form av en parstuga i två våningar. Skräddaregårdens manbyggnad karaktäristiskt för tiden före skiftena är en av de få kvarvarande av denna typen på Östgötaslätten.

Byggnaden uppfördes som enkelstuga under 1700-talet med murstock utmed ena långsidan. Senare tillfördes en våning och under mitten av 1800-talet byggdes den till ytterligare och fick dagens gestalt i form av en parstuga i två våningar. En stock som märkts 1776 kan möjligen datera den först...

Läs mer i eget fönster

Byggnadshistoriskt värde
Miljöskapande värde
Samhällshistoriskt värde
Socialhistoriskt värde

Länsstyrelsen i Östergötland