Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Valdemarsvik kn, VALDEMARSVIK 4:60 VILLA ALBACKEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VILLA ALBACKEN (inakt.)
Östergötland
Valdemarsvik

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

VALDEMARSVIK 4:60

6/23/09 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

MOTIVERING TILL BYGGNADSMINNESFÖRKLARING

Kulturhistoriska värden

Arkitekturhistoriskt värde: Villa Albacken är mycket intressant som ett pedagogiskt exempel på hur idéer om arkitektur kan spridas över lands- och klassgränser då Albackens förmodade förlaga är Sollidens slott på Öland uppfört 1903-1906. Sollidens byggherre dåvarande kronprinsessan Viktoria var inspirerad av Axel Munthes Villa San Michele på Capri när Torben Grut fick uppdraget att rita slottet. På motsvarande sätt önskade Albackens byggherre Karl Lundberg eller modern Johanna Lundberg något som liknade Sollidens slott när Villa Albacken skulle byggas. Albacken är oc...

Läs mer i eget fönster

Arkitekturhistoriskt värde
Autenticitet, äkthet
Förstärkande, övergripande motiv
Pedagogiskt värde, tydlighet
Samhällshistoriskt värde
Sällsynthet

Länsstyrelsen i Östergötland