Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, VÄSTBERGA 1:1 HÖKMOSSENS GÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÖKMOSSENS GÅRD (inakt.)
Stockholm
Stockholm

Jordbruk - Torp

Jordbruk - Bondgård

Kommunikation - Gästgivargård

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Folkrörelse och föreningsliv - Föreningshus

VÄSTBERGA 1:1

10/3/08 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Grönt

Grön = Fastighet med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Hökmossens gård har anor från åtminstone 1700-talet har stora kulturhistoriska och miljöskapande värden. Den lilla gårdsanläggningen, bestående av en mangårdsbyggnad samt två flyglar, har genomgått vissa ombyggnader och upprustningsarbeten men ändå bevarat en ålderdomlig prägel. Husen ligger inbäddade i lummig grönska i form av olika lövträd och syrénbuskar, rundeln i mitten av gårdsplanen omringas av breda, grusade gångar.

Hökmossens gård har ett stort byggnadshistoriskt värde och ett identitetsvärde...

Läs mer i eget fönster

Byggnadshistoriskt värde

Christina Andersson, Ann-Charlotte Backlund, Anna-Karin Ericson, Suzanne Lindhagen, Kerstin Mandén-Örn, Tobias Mårud, Per Olgarsson, Lisa Sarban, Elisabet Wannberg