Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, TRÄSKÖ 1 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde

TRÄSKÖ 1

TRÄSKÖ 2

TRÄSKÖ 3

4/24/08 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Grönt

Grönt = Fastighet med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Detta område med sju punkthus uppförda 1959-66 i en välgestaltad, tidstypisk och tydligt modernistisk stil, efter ritningar av Bertil Karlén och Ralph Wikner för AB Svenska bostäder. Byggnaderna ligger på en höjd och är betydligt högre än omgivande bebyggelse och får därför funktionen av markörer med mycket stora stadsbildsmässiga värden. Byggnaderna är i huvudsak välbevarade, de inplåtade fönstren samt de bytta balkongfronterna överensstämmer dock inte med ursprunglig gestaltning.

Byggnadshistoriskt värde

Ann-Charlotte Backlund, Anna-Karin Ericson, Magnus Rönn, Martin Lagergren, Maria Lorentzi, Kerstin Mandén-Örn, Per Olgarsson, Elisabet Wannberg, Stockholms stadsmuseum