Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, GUDDARP 1:27 M.FL. RYTTARENS TORVSTRÖFABRIK Ny sökning Tillbaka till sökning

Inkörning av torv 2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RYTTARENS TORVSTRÖFABRIK (inakt.), RYTTARENS TORVSTRÖFABRIK (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Industri - Malm och mineral - Torvbrytning

Industri - Malm och mineral - Torvbrytning

Industri - Malm och mineral - Torvbrytning

Industri - Malm och mineral - Torvbrytning

YLLESTAD 8:15

YLLESTAD 8:4

GUDDARP 1:27

4/3/12 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Ryttarens torvströfabrik berättar om en av 1900-talets sällan omtalade agrara näringsgrenar och om de levnadsförhållanden som rådde vid dessa torvströfabriker. Bebyggelsen och maskinutrustningen speglar verksamheten från tidigt 1900-tal och fram till nutid. Fabrikens utformning är i stort sett densamma som vid starten 1906. Trots stora bränder, träullsfabriken brann 1926 och 1936 och torvströfabriken 1934 och 1946, har anläggningen byggts upp på samma sätt som tidigare. Utöver produktionslokalerna finns arbetarbostäderna på området kvar liksom matsalen/kokerskebostaden, affären och ekonomibyggnaderna.
Ryttarens torvströfabrik utgör...

Läs mer i eget fönster

Teknikhistoriskt värde

Länsstyrelsen Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Jönköpings län.