Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Västerås kn, CEDERN 1 TOMASKYRKAN

Anläggning - foto

Tomaskyrkan med de två omgivande flyglarna.
Kyrkan är inramad av två vinkelformiga flyglar och en låg tegelmur i öster. Flyglarna ligger i linje med omgivande gators axelsystem, med följden att den öst-västligt orienterade kyrkan hamnat snett i förhållande till dem. 

I flygeln norr om kyrkan finns pastorsexpedition och ungdomslokaler. I den södra inryms bland annat musikrum och lokaler för konfirmandundervisning.
Information
Tomaskyrkan med de två omgivande flyglarna. Kyrkan är inramad av två vinkelformiga flyglar och en låg tegelmur i öster. Flyglarna ligger i linje med omgivande gators axelsystem, med följden att den öst-västligt orienterade kyrkan hamnat snett i förhållande till dem. I flygeln norr om kyrkan finns pastorsexpedition och ungdomslokaler. I den södra inryms bland annat musikrum och lokaler för konfirmandundervisning.
--
2005
Rolf Hammarskiöld
tomas1.jpg
Västerås stift
Creative Commons-licens