Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Hallsberg kn, KLOCKARLYCKAN 1:1 HALLSBERGS SOCKENKYRKA

Anläggning - foto

Sockenkyrkan i Hallsberg, exteriör tornets västfasad
Information
Sockenkyrkan i Hallsberg, exteriör tornets västfasad
--
2008-01-08
11. exteriör, tornets västra fasad.jpg
Örebro läns museum
Kontakta informationsägaren