Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Hallsberg kn, KYRKOPLATSEN 3 ADVENTSKYRKAN, HALLSBERG

Anläggning - foto

Adventskyrkan i Hallsberg, exteriör tagen från nordväst
Information
Adventskyrkan i Hallsberg, exteriör tagen från nordväst
NV
2007-05-22
Anneli Borg
9. exteriör, taget från nordväst.jpg
Örebro läns museum
Kontakta informationsägaren