Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, LÄRBRO GLÄSTÄDE 1:16 BÅTSMAN VALLES TORP

Anläggning - foto

Båtsman Valles torp i Lärbro.
Information
Båtsman Valles torp i Lärbro.
S
2002-12-18
Peter Olsson
GF1204-039
Länsmuseet på Gotland
Kontakta informationsägaren