Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Ljungby kn, SKOGSKYRKOGÅRDEN 1 LJUNGBY SKOGSKYRKOGÅRD

Anläggning - foto

Kvarter 23 är gräsbevuxet och uppfattas som väldigt lummigt. Gravlinjerna följer inga raka linjer utan har ofta böljande sträckningar
Information
Kvarter 23 är gräsbevuxet och uppfattas som väldigt lummigt. Gravlinjerna följer inga raka linjer utan har ofta böljande sträckningar
--
2007
Pernilla Wandestam
Ljungby skogskkg6.jpg
Smålands museum
© Rights reserved