Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Ljungby kn, SKOGSKYRKOGÅRDEN 1 LJUNGBY SKOGSKYRKOGÅRD

Anläggning - foto

Urnlunden ligger på en kulle som är relativt tätt bevuxen med tallar och kvartersområdena bevuxna med gräs.
Information
Urnlunden ligger på en kulle som är relativt tätt bevuxen med tallar och kvartersområdena bevuxna med gräs.
--
2007
Pernilla Wandestam
Ljungby skogskkg2.jpg
Smålands museum
© Rights reserved