Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Ljungby kn, SKOGSKYRKOGÅRDEN 1 LJUNGBY SKOGSKYRKOGÅRD

Anläggning - foto

Minneslunden är avskiljt ifrån resterande kvarter med en låg tujahäck. Här finns plats för eftertanke framför fontänen
Information
Minneslunden är avskiljt ifrån resterande kvarter med en låg tujahäck. Här finns plats för eftertanke framför fontänen
--
2007
Pernilla Wandestam
Ljungby skogskkg1.jpg
Smålands museum
© Rights reserved