Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falkenberg kn, SLÖINGE 6:10 SLÖINGE KYRKA

Anläggning - foto

Kyrkan med omgivande kyrkogård sedd från nordost.
Information
Kyrkan med omgivande kyrkogård sedd från nordost.
NO
Okänt
Jenny Torle
K7901:31
Hallands länsmuseer, Kulturmiljö Halland
Kontakta informationsägaren